Chrzest

„Chrzest święty jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego,  bramą życia duchowego i bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów. Przez chrzest zostajemy wyzwoleni od grzechu i odrodzeni jako synowie Boży, stajemy się członkami Chrystusa oraz zostajemy wszczepieni w Kościół i stajemy się uczestnikami jego posłania. ” /KKK 1213/

Co należy przynieść na chrzest dziecka

  • Białą szatę – jako znak wolności od grzechu – dobrze byłoby wyhaftować na szatce datę chrztu św.
  • Świecę, znak wierności nauce Chrystusa i Kościoła

Dokumenty potrzebne do chrztu:

  • Akt urodzenia dziecka z USC – (do wglądu przy spisaniu metryki)
  • Świadectwo ślubu kościelnego – (dotyczy małżeństw spoza parafii)
  • Zaświadczenia rodziców chrzestnych z ich własnych parafii dopuszczające do godności ojca czy matki chrzestnej
  • Spisanie metryki odbywa się w ramach dyżuru w kancelarii parafialnej (od poniedziałku do piątku) przed niedzielą poprzedzającą Chrzest Święty.
  • W przypadku zamieszkania w innej parafii pozwolenie na udzielenie chrztu z parafii, do której przynależą aktualnie rodzice dziecka