Sakrament małżeństwa

„Przymierze małżeńskie, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury na dobro małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa, zostało między ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu.” (KKK 1601)

„Sakrament małżeństwa jest znakiem związku Chrystusa i Kościoła. Udziela on małżonkom łaski miłowania się wzajemnie tą miłością, jaką Chrystus umiłował swój Kościół. Łaska sakramentu udoskonala w ten sposób ludzką miłość małżonków, umacnia ich nierozerwalną jedność i uświęca ich na drodze do życia wiecznego.” (KKK 1661)

Dokumenty potrzebne do załatwienia spraw formalnych

Przed planowanym zawarciem sakramentalnego małżeństwa należy:

 • zgłosić się do kancelarii parafialnej miejsca zamieszkania narzeczonej lub narzeczonego (przynajmniej pół roku przed planowanym ślubem), aby ustalić termin ceremonii ślubnej

Na trzy miesiące przed ślubem odbywa się spisanie tzw. protokołu przedślubnego. Na to spotkanie należy przynieść:

 • dowody osobiste,
 • metryki chrztu z adnotacją o bierzmowaniu i stanie wolnym z aktualną datą wydania (nie późniejszą niż pół roku),
 • ostatnie świadectwo szkolne potwierdzające udział w katechizacji,
 • zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego (przy ślubie konkordatowym) lub:
 • świadectwo zawartego małżeństwa cywilnego
 • Uwaga!
 •  Zaświadczenie z USC jest ważne obecnie 180 dni od daty jego wydania,
 • potwierdzenie uczestnictwa w katechezach dla narzeczonych,
 • zaświadczenie z udziału w spotkaniach  w Poradni Rodzinnej,
 • zaświadczenie z udziału  w dniu skupienia dla narzeczonych,
 • w sytuacji wdowców zawierających małżeństwo – odpis skrócony aktu zgonu współmałżonka.

Przed zawarciem sakramentu małżeństwa należy również dostarczyć (w terminie wyznaczonym przez duszpasterza):

 • świadectwo o wygłoszonych zapowiedziach przedślubnych z parafii zamieszkania jednego z narzeczonych
 • dane personalne świadków (dzień, miesiąc i rok urodzenia, wyznanie) wraz z ich aktualnymi adresami zamieszkania,
 • w przypadku załatwiania formalności przedślubnych w innej parafii – licencję na zawarcie małżeństwa z parafii aktualnego zamieszkania,
 • osoby mieszkające na stałe za granicą Polski wszystkie formalności związane z zawarciem sakramentu małżeństwa załatwiają w parafii, gdzie obecnie mieszkają.