Sakrament chorych

„Przez święte chorych namaszczenie i modlitwę kapłanów cały Kościół poleca chorych cierpiącemu i uwielbionemu Panu, aby ich podźwignął i zbawił; a nadto zachęca ich, aby łącząc się dobrowolnie z męką i śmiercią Chrystusa, przysparzali dobra Ludowi Bożemu” /KKK 1499/

Sakramentu namaszczenia chorych można udzielić w następujących przypadkach:

 • Przewlekłej choroby.
 • Osobom starszym wiekiem.
 • Przed operacją medyczną.
 • Nieprzytomnym, jeśli można przypuszczać, że w normalnych warunkach życzyłyby sobie przyjęcia tego sakramentu.
 • Do zmarłych, księdza nie wzywamy, gdyż sakramenty święte mogą przyjmować jedynie żywi.

Jak należy przygotować się do przyjścia księdza lub szafarza z Komunią Św.:

 • w miarę możliwości zebrać jak największą ilość osób bliskich choremu
 • przygotować stolik blisko łóżka chorego, nakryty białym obrusem
 • na środku stolika zostawić puste miejsce, aby ksiądz mógł tam złożyć Najświętszy Sakrament: krzyż, świece, szklankę z czystą wodą, talerzyk z wodą święconą (oraz odrobina waty – jeśli przewidziany jest sakrament namaszczenia chorych)
 • na początku wizyty księdza wszyscy podchodzą do łóżka chorego na pobłogosławienie mieszkania i chwilę wspólnej modlitwy
 • podczas spowiedzi chorego wszyscy wychodzą zamykając szczelnie drzwi i modlą się w innym miejscu
 • po spowiedzi, wszyscy wracają do pokoju chorego i klęcząc kontynuują modlitwę