Apostolstwo Dobrej Śmierci

Stowarzyszenie Matki Bożej Patronki Dobrej Śmierci jest zrzeszeniem modlitewnym, które ma na celu przygotowanie do godnego oraz chrześcijańskiego przeżywania momentu zakończenia życia, czyli własnej śmierci i odejścia z tego świata bliskich. W tym celu, w szeregach Apostolstwa, chętne osoby, pragnące otoczyć modlitewnym łańcuchem serc życie swoje oraz bliskich, podejmują nieustanną modlitwę w następujących intencjach:

 • za konających,
 • za terminalnie i nieuleczalnie chorych,
 • za rodziny i osoby czuwające i posługujące chorym,
 • za rodziny osierocone po śmierci najbliższych,
 • o nowe, liczne i święte powołania kapłańskie, zakonne i misyjne a także hospicyjne,
 • o łaskę wiary i nawrócenia dla obojętnych religijnie i grzeszników,
 • w intencjach Apostolstwa Dobrej Śmierci.

Lista osób należących do Apostolstwa Dobrej Śmierci przy Parafii Świętej Rodziny w Czarnej Białostockiej.

 1. Ks. Bogusław Kieżel
 2. Nabrzeska Jadwiga
 3. Wysocka Stanisława
 4. Puchalska Zofia
 5. Kiersnowska Eugenia
 6. Rećko Krystyna
 7. Bokun Jadwiga
 8. Żurawska Helena
 9. Boruch Jadwiga
 10. Klepacka Genowefa
 11. Nowik Janina
 12. Powiełajtis Stanisława
 13. Zalewska Natalia
 14. Gojko Leonarda
 15. Puciłowska Tekla
 16. Bagińska Lilia
 17. Puciłowska Franciszka
 18. Kowalewska Barbara
 19. Zglejszewska Anna
 20. Cilwicka Maria
 21. Cilwicki Antoni
 22. Żurawska Marianna
 23. Nalewajek Halina
 24. Prus Teresa
 25. Mroż Władysława
 26. Wojdyła Janina
 27. Piechowska Maria
 28. Małyszko Halina
 29. Buła Anna
 30. Jakimiuk Halina
 31. Kimsza Grażyna
 32. Sitko Teresa
 33. Sitko Anna
 34. Sobolewska Józefina
 35. Cholewo Władysława
 36. Kalmus Wiesława
 37. Skromlewicz Józefa
 38. Roszkowska Joanna
 39. Roszkowska Marta
 40. Wilczewska Bronisława
 41. Łozowicka Krystyna
 42. Zalewska Irena
 43. Kowalewska Jadwiga
 44. Chrzanowska Barbara
 45. Kolędo Maria Jolanta
 46. Fiedorowicz Teresa
 47. Kalinowska Teresa
 48. Kuźma Teresa
 49. Jatkowski Grzegorz