Liturgiczna Służba Ołtarza

Ministranci

Zadaniem ministranta jest poznawać liturgię i nią żyć, służyć przy ołtarzu podczas Mszy św. i nabożeństw:
– w niedzielę,
– raz w tygodniu,
– uczestniczyć w zbiórkach ministranckich raz w tygodniu.
– Ministrant modli się i pracuje nad swoim charakterem oraz często przyjmuje komunię św.
– Kocha Boga i dla Jego chwały spełnia wzorowo swoje obowiązki.
– Jest przykładem dla innych i podobnie jak kapłan, stara się być niejako drugim Chrystusem.
– Podobnie jak on nosi białą albę, znak czystości i niewinności.
To tylko niektóre punkty wybrane spośród wielu, jakie cechują dobrego ministranta.

Patronem ministrantów jest m.in. Św. Dominik Savio.

Modlitwa przed Mszą Św.

„Oto za chwilę przystąpię do Ołtarza Bożego,
do Boga, który rozwesela młodość moją.
Do świętej przystępuję służby. Chcę ją dobrze pełnić.
Proszę Cię, Panie Jezu, o łaskę skupienia, by myśli moje były przy Tobie,
by oczy moje były zwrócone na ołtarz, a serce moje oddane tylko Tobie. Amen.”

Modlitwa po Mszy Św.

„Boże, którego dobroć powołała mnie do Twej służby,
spraw, bym uświęcony uczestnictwem w Twych tajemnicach
przez dzień dzisiejszy i całe me życie szedł tylko drogą zbawienia.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.”

„Ministrare” (z łac.) znaczy „służyć”. Służymy Bogu, kiedy przyczyniamy się do tego, aby liturgia była piękna. Słowo „ministrant” wskazuje szczególnie na służbę we Mszy świętej.
Ministrant jest pomocnikiem przy sprawowaniu Mszy świętej i podczas innych nabożeństw liturgicznych. Ministrant przez służenie wskazuje, że każde nabożeństwo liturgiczne sprawowane w kościele, jest nie tylko sprawą kapłana, lecz sprawą całej parafii i wszystkich wiernych!
Ministrant przez swoje służenie pokazuje, że „uczestniczyć w liturgii” nie znaczy tak jak w kinie albo przed telewizorem tylko słuchać czy oglądać. „Uczestniczyć w liturgii” to znaczy także współdziałać i współtworzyć ją, czynnie się w niej angażując!

Zasady ministranta:

Zasady ministrantów nie są regulaminem, który określa zewnętrzne zachowanie ministranta w kościele, w szkole czy na ulicy. W zasadach tych chodzi o coś znacznie więcej. Ujmują one całokształt życia młodego człowieka, jego stosunek do Boga, Kościoła, Ojczyzny, ludzi i do siebie.

W Parafii Świętej Rodziny w Czarnej Białostockiej Liturgiczną Służbę Ołtarza tworzą następujące grupy: 

a) ministranci młodsi (szkoła podstawowa i średnia oraz studenci)

b) ministranci – seniorzy (członkowie Wspólnoty Przyjaciół Oblubieńca)

c) lektorzy

d) kantorzy