Poprzedni proboszczowie

Poprzedni Proboszczowie Parafii

  • Ks. Henryk Glinko (1974 – 2002)
  • Ks. Andrzej Rynkowski (2002 – 2005)
  • Ks. Jerzy Bezubik (2005 – 2008)
  • Ks. Jerzy Buzun (2008 – 2018)